logo

Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Следните общи условия уреждат търговските отношения между "БИО ПАК БГ" ООД, собственик на онлайн магазина www.bio-pack.bg, от една страна, и клиентите на онлайн магазина, от друга страна.Тези условия обвързват всички посетители и потребители на онлайн магазина. С натискането на определени хиперлинкове, намиращи се на сървъра www.bio-pack.bg или с извършването на плащане за използване на предлаганите услуги, потребителят се съгласява, напълно приема и напълно се задължава да спазва тези Общи условия. "БИО ПАК БГ" ООД е дружество, учредено според законите на Република България, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК -, ДДС номер BG205568076 , с адрес: гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 23  ; телефон за клиенти: +359 888 888 622   e-mail: info@bio-pack.bg

РЕГИСТРАЦИЯ

Онлайн магазинът www.bio-pack.bg дава възможност на посетителите си да разглеждат и купуват стоките, предлагани в него. Регистрацията не е задължителна за покупките, които ще бъдат направени през уебсайта. Онлайн магазинът може да бъде разглеждан свободно без регистрация. Всеки потребител трябва да попълни регистрационната форма като въведе правилната информация, която е необходима за издаването на документи за доставка и фактура, както и валиден и точен адрес за получаване, телефонен номер и електронен адрес.

СЪГЛАСИЕ

Като слага отметка на графата „Приемам общите условия“, потребителят прави електронно изявление по реда на Закона за електронните документи и електронния подпис и заявява, че е запознат с Общите условия и напълно ги приема.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, получени от www.bio-pack.bg по време на вашата регистрация ще бъдат използвани само и единствено за целите на потребителската услуга, това включва приемане и обработка на поръчки и контакт с клиентите в случай на проблеми или допълнителна конкретика относно дадената поръчка. При никакви обстоятелства информацията и данните няма да бъдат споделяни с трети лица или използвани за каквито и да е цели, различни от горепосочените. Потребителите могат да се информират относно личните си данни всеки ден между 09:00 и 17:30 на телефонен номер +359 888 888 622

Данни на потребителя
•    Име
•    Точен адрес за доставка
•    Телефонен номер (по възможност мобилен)
•    Имейл адрес

Информацията, предоставена от физически лица, се счита за лична и ще бъде съхранявана като такава от администратора за лични данни на www.bio-pack.bg. Ако потребителят не предостави личните си данни, няма да може напълно да използва стоките и услугите, предоставени от www.bio-pack.bg .

БЕЗОПАСНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Потребителят е еднолично отговорен за защитата на потребителските имена и пароли, както и за тяхното използване от други лица. При подозрение за неоторизиран и незаконен достъп, изгубено или открадното потребителско име и/ или парола, потребителят трябва незабавно да информира www.bio-pack.bg ,за да забранят всякакъв достъп до личните данни.

www.bio-pack.bg предлага високо ниво на защита, по отношение на ползване на онлайн магазина с криптирана връзка между банката и потребителя. Отговорност на потребителя е поддържането на актуална лична информация и своевремено да въвежда всички промени на адреса си за получаване, телефонния си номер и илектронен адрес. www.bio-pack.bg не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неточна информация, като всяка повторна доставка е за сметка на потребителя.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички снимки, графики, текстове, дизайн и всичко друго, съдържащо се в уебсайта, са собственост на www.bio-pack.bg. Всяко неоторизирано използване на гореизброените материали, включително промяна без предварително съгласие на www.bio-pack.bg, ще бъде санкционирано, съгласно законите на Република България.