logo
БИО ПАК БГ ООД взе активно участие в първия по рода си консултативен съвет за управление на отпадаците
img
07.03.2021

"БИО ПАК БГ" ООД взе активно участие в първия по рода си консултативен съвет за управление на отпадаците.

"В Бургас се поведе първото заседание на новосформирания Консултативен съвет за управление на отпадъците на територията на община Бургас и региона. Инициативата има за цел да бъде надградена системата за тяхното разделно събиране, рециклиране и повторната им употреба за различни цели.

В Консултативния съвет участваха зам.-кметът Весна Балтина, Ивелина Василева – председател на Парламентарната комисия по околната среда и водите, представители на държавната и местната власт, на бизнеса, както и експерти в сферата на екологията и опазването на околната среда.

Сред акцентите на Консултативния съвет е налагането на принципите на кръговата икономика, която има за цел максималното оползотворяване на генерираните отпадъци и превръщането им в полезен ресурс.

Заместник-кметът на Бургас Весна Балтина представи основните направления, по които Консултативният съвет ще работи. Едно от тях е изграждането на интегриран модел за устойчиво управление на отпадъците чрез включване на всички заинтересовани страни. Другият подход ще е провеждането на кампании и обучения, посветени на кръговата икономика. Предвижда се още утвърждаването на образователни програми в учебните заведения и въвеждане на специални практики в професионалните гимназии, посветени на разделното събиране, рециклиране на отпадъците.

Една от идеите на Община Бургас в това отношение е разработването на „син етикет“. Той ще се дава на заведенията, които се откажат от употребата на пластмасови прибори за еднократна употреба.

Ивелина Василева отбеляза, че Бургас е на челно място в страната по прилагането на модерни технологии и разработването на проекти за ограничаване на депонираните количества смет.

Амбицията на Консултативния съвет е регионът на Бургас да стане водещ в страната по прилагането на иновативни методи за обработка на отпадъците и повторното използване на получените от това суровини."

Източник: https://www.burgas.bg/bg/novini/v-burgas-se-provede-parviya-po-roda-si-konsultativen-savet-za-upravlenie-na-otpadatsite/