logo
Знаете ли за новата Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда?
img
10.01.2023

   От 1 януари 2023 г. търговците на храни, които използват чаши за напитки и съдове за храна за еднократна употреба на мястото на продажбата на крайния потребител, следва да прилагат мерки за намаляване на тяхното потребление. 

   Подобни мерки включват поставяне на видно място на информационна табела с информация за потребителите относно единичната цена на посочените пластмасови продукти, вредното им въздействие върху околната среда и други. 

   Считано от 1 януари 2023 г., потребителите следва да заплащат цена за тези продукти, определена от Наредбата, която ще се увеличава постепенно до 2027 г.